jQuery

【jQuery】レスポンシブアニメーションオフキャンバスメニューOff Canvas Menu

July 27, 2018
Off-Canvas-Menu

Off Canvas Menuはレスポンシブアニメーションオフキャンバスメニュー。

HTML

 <div class="page">
  <span class="menu_toggle">
   <i class="menu_open fa fa-bars fa-lg"></i>
   <i class="menu_close fa fa-times fa-lg"></i>
  </span>
  <ul class="menu_items">
   <li><a href="#">Home</a></li>
   <li><a href="#">Info</a></li>
   <li><a href="#">About</a></li>
   <li><a href="#">Contacts</a></li>
  </ul>
  <menu class="content">
   <div class="content_inner">
    <h1>Responsive Animated Off Canvas Menu</h1>
    <p>Lorem ipsum ...</p>
   </div>
  </menu>
 </div>
 <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.min.js"></script>
 <script>
  
  var $page = $('.page');
  $('.menu_toggle').on('click', function() {
   $page.toggleClass('shazam');
  });
  $('.content').on('click', function(){
   $page.removeClass('shazam');
  });
 </script>