jQuery

【jQuery】CSS3とjQueryに基づいたカルーセルプラグイン3D Prespectivecarousel

June 22, 2017
3D-prespectivecarousel

3D PrespectivecarouselはCSS3を使ってアニメーションを操作するCSS3とjQueryに基づいたカルーセルプラグイン。

HTML

  <div class="features-slides-wrapper">
    <div class="features-slides">
      <div class="features-slide slide-item slide-is-active"><img src="https://unsplash.it/312/407/?image=998" /></div>
      <div class="features-slide slide-item"><img src="https://unsplash.it/312/407/?image=981" /></div>
      <div class="features-slide slide-item"><img src="https://unsplash.it/312/407/?image=967" /></div>
    </div>
    <div class="features-slide_navs valign-abs">
      <a href="#!" class="features-slide_nav__next" title="Next">Next</a>
      <a href="#!" class="features-slide_nav__prev" title="Prev">Prev</a>
    </div>
  </div>
  <script src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.js'></script>
  <script src="js/app.js"></script>

MIT